Dancing Queen

Kvalitetsmässigt jämförbar med Mini och Maxim. Ryggens form halvcirkelformad.
Armstöd mera lik Media men armstöden kan förses med fyllningar under de
formpressade armstöden. Kan förses med liten skrivskiva.

Samtliga mått är möjliga att justera beroende på lokalens utformning eller vad
beställaren värdesätter - många sittplatser eller mer utrymme per sittplats.
Generellt bör breddmåttet per sittplats inte underskrida 500mm c/c, helst 550mm c/c.
Stolar med armstöd aldrig smalare än 550mm c/c.
Vi erbjuder support för mera fördjupade diskussioner angående krav för utrymningsvägar,
avstånd mellan raderna etc.Produktblad Dancing Queen

Referensbilder

Playhouse, Stockholm

Dansens Hus, Stockholm

Balettakademin, Stockholm