Gala och Wing

Utvecklade varianter av Goal och Wave där båda sitsarna är plana och
ryggen på Gala är skålad och Wing ergonomiskt formad med svankstöd.

Gala och Wing har följande egenskaper:
 • Sits och rygg av formpressad bok, helt överstoppade och klädda med tyg.

 • Stoppningen 40mm i sits och 30mm i rygg.

 • Sitsen fäller med integrerad motvikt i sitsens bakre del. Alla stoppar integrerade i fällbeslagen, inga bussningar som torkar och kan plockas bort. Ingen klämrisk.

 • Ståldelar lackeras med pulverlack enligt RAL-skalan.

 • Stolarna kan förses med armstöd av formpressad bok som kan betsas i önskad kulör.

 • Sits och rygg kan kläs med valfritt tyg enligt beställarens önskemål.


 • Samtliga mått är möjliga att justera beroende på lokalens utformning eller vad
  beställaren värdesätter - många sittplatser eller mer utrymme per sittplats.
  Generellt bör breddmåttet per sittplats inte underskrida 500mm c/c, helst 550mm c/c.
  Stolar med armstöd aldrig smalare än 550mm c/c.
  Vi erbjuder support för mera fördjupade diskussioner angående krav för utrymningsvägar,
  avstånd mellan raderna etc.


  Gala

  Wing