Specialmodeller

För kulturhuset SPIRA i Jönköping och Aula Medica på Karolinska Institutet
har vi levererat en grundmodell som anpassats efter varje projekt.
Dessa stolar är gjorda så att man kan anpassa dem efter beställarens
önskemål och lokalernas utformning.
De kan förstås utrustas med diverse tillbehör såsom ex.vis kabeldragning, skrivskivor etc.

Referensbilder

SPIRA theatre, Jönköping

SPIRA consert, Jönköping

Aula Medica, Karolinska Institutet Solna

Cirkus Skandiascenen, Stockholm

Cirkus Skandiascenen, Stockholm