Referenser Högskola/Universitet

Högskola/Universitet

Högskolan Kristianstad

Hösten 2022 levererade och installerade vi totalt 72 stolar med tillhörande bord. Möblemanget är av modell ”Team Building Learning”. Syftet med denna uppställning är att studenterna kan sitta och lyssna på en traditionell föreläsning samtidigt/parallellt som man enkelt kan arbeta i mindre grupper. De två studenterna som sitter på ”snurr”-stolar vänder sig om och bildar med de övriga tre som sitter bakom dem en liten grupp. Samtliga deltagare/studenter har en bra arbetsställning i både stol och bord.

Med denna möblering effektiviserar man genom att studenterna inte behöver sprida ut sig och flytta till små grupper, dessa finns redan i rummet.

Campus USÖ Regionsjukhuset Örebro

I maj 2023 stod de nya lokalerna klara till Campus USÖ. I Campus USÖ:s nya utbyggnad finns allt från kontor och lärosalar till en ny stor föreläsningssal, Tidefeltsalen.

Salen har 259 st sittplatser av vår stolsmodell Media light. Stolarna är försedda med skrivskivor, elkanaler och är klädda med tyg Step Från Ludvig Svenssons.

Campus Albano Stockholms universitet

Längst med Roslagsvägen i Stockholm har ett helt nytt universitetsområde växt fram, Campus Albano. Förutom fyra hus om totalt cirka 70 000 kvm som är lokaler för utbildning och forskning byggs även tusen student- och forskarbostäder. Vi på Adept har levererat och installerat hörsalsstolar till fyra hörsalar.

Stolsmodellen är Media Light som är ritad av SIR-MSA Christina o Lars Andersson samt Carl-Fredrik Andersson till Adept Collection AB. Stolarna har skrivskiva på baksida rygg och under skrivskivan sitter eluttag. Stolarna har en elips formad överliggare i lamellimmad ek/ask.

Stolarna levererades och installerades av oss med start sommaren 2021. Den sista hörsalen blev klar sommaren 2022.

Juridiska fakulteten Oslo Universitet, Norge

Sommaren 2019 började vi bygga gradänger till tre föreläsningssalar på den Juridiska fakulteten vid Oslos Universitet. Totalt levererades och installerades 521 stolar fördelat på tre salar. Stolsmodellen är Media Light som är special anpassad för detta projekt. Design och ritningar har gjorts av arkitekterna Carl-Fredrik, Lars & Christina Andersson i Höganäs.
Samtliga stolar är klädda med tyg Main Line Flax från Camira Fabric

Lunds Universitet, Lund

Våren 2019 levererade och installerade vi 97 stolar Media till Social Högskolan, en del av Lunds universitet. 75 av stolarna är försedda med skrivskiva i kassett och 22 stolar har skrivplatta från armstöd. Stolarna har elkanaler med dubbla uttag på varannan sittplats.
Samtliga stolar är klädda i Moss från Ludvig Svensson, kulör 8900.

Luleå Universitet

I oktober 2016 installerade Adept Collection 280 stolar Maxim i Universitets Aula.
Alla platser har skrivfunktion i rygg eller frontpanel. Stolarna är klädda med tyg Remix från Kvadrat.
Stolarna är utrustade med eluttag med dold kabeldragning.

Campus Roslagen, Norrtälje

När aulan på CAMPUS ROSLAGEN skulle göras om ville man ha ett annorlunda koncept vad gäller utformningen av lokalen. Varje gradängsteg innehåller två rader med stolar som är placerade på centrala pelare med snurrfunktion.
Det innebär att man kan snurra stolarna mot varandra och bilda mindre grupper om 4 och 4 för grupparbeten.
Vi använde våra stolar Media och satte snurrbara stativ på dessa. Längst bak i lokalen finns traditionell sittning.
Stolarna är klädda med tyg Fame från Gabriel