Specialmodeller

För kulturhuset SPIRA i Jönköping och Aula Medica på Karolinska Institutet har vi levererat en grundmodell som anpassats efter varje projekt.

Dessa stolar är gjorda så att man kan anpassa dem efter beställarens önskemål och lokalernas utformning. De kan förstås utrustas med diverse tillbehör såsom ex.vis kabeldragning, skrivskivor etc.

Specialmodeller

Referensbilder Specialmodeller