Retro

Det är ganska vanligt att teaterlokaler etc är q- eller k-märkta. En av våra specialiteter är att varsamt anpassa befintliga stolar till moderna,
praktiska funktioner. Typen av stol kallar vi RETRO men kan alltså se olika ut beroende på det befintliga projektet.

På detta sätt har vi gjort sittplatser till bl.a.

  • Saab Arena Linköping
  • Skanstulls Gymnasieskola Stockholm
  • Södermalmskyrkan Stockholm
  • Ringve Museum Trondheim
  • Lisebergsteatern Göteborg
  • Halmstad Stadsteater
  • Drammen Teater
  • Lorensbergsteatern Göteborg
  • Tibbleteatern i Täby
  • Cirkus i Stockholm

 

Samtliga mått är möjliga att justera beroende på lokalens utformning eller vad beställaren värdesätter – många sittplatser eller mer utrymme per sittplats.
Generellt bör breddmåttet per sittplats inte underskrida 500mm c/c, helst 550mm c/c. Stolar med armstöd aldrig smalare än 550mm c/c.
Vi erbjuder support för mera fördjupade diskussioner angående krav för utrymningsvägar, avstånd mellan raderna etc.

Retro

Referensbilder Retro