Skrivskivor

Skrivskiva Den Haag

Skrivskivorna fästes på stolarnas ryggar. Skivan löper i skenor av gjuten aluminium som kan lackeras i valfri RAL kulör. Tyst hantering försedda med dämpare av gummi. Själva skivan är av kompaktlaminat endast 9mm tjock och kan utföras i ett stort antal kulörer. Om skrivskivan skall monteras på rader med radie kan den monteras så den hamnar mitt framför användaren på raden bakom. Skrivskivan klarar 90kg belastning, baskrav är 35kg.

Uppfällbar skrivskiva

Skrivskivorna fästes på stolarnas ryggar. Fällmekanismen löper i runda ”koppar” i beslag av nylon med inbyggda stoppar av gummi. Skivor av plywood 18mm tjocka med ytfaner av valfritt träslag eller högtryckslaminat. Särskilt lämpliga där stolarna står på plant golv.

Fast skrivskiva

Skrivskivorna fästes på konsoler på stolarnas ryggar. Vanligt är att de går längs med hela raden. Skivan av plywood, 18mm tjocka med ytfaner av valfritt träslag eller högtryckslaminat. Då skivorna inte är uppfällbara måste man tänka på att avståndet mellan raderna vid utrymning måste vara minst 45 cm

Skrivplatta från armstöd

Stolen föres med en mindre skrivplatta från armstödets insida. Den fälles upp och vikes ner framför användaren
Skrivplattan är av bok plywood som standard men går att få i andra träslag eller med högtryckslaminat eller linoleum mot tillägg.

Skrivskiva i armstöd

Skrivskiva inbyggd i heltäckt armstöd som svänges ut framifrån och vikes ner framför användaren.
Skrivskivan är av bokplywood som standard, men går att få i andra träslag eller med högtryckslaminat eller linoleum mot tillägg
Kan också erhållas med ”soft closing” mekanism som gör att skrivskivan automatiskt fäller in långsamt och ljudlöst i armstödet när man reser sig upp.

Skrivskiva i öppen låda

Skrivskivorna fästes på stolarnas ryggar. Skrivskivan sitter i en öppen låda av massiv bok. Skivan är av 15mm kryssfaner. Skivan kan förses men ett toppskikt av tex faner, laminat eller linoleum. Skivans sidor har kantlister av bok. Skivan löper i fräst spår av med metallvinklar och har dämpare i gummi, grepplist av massiv bok.
Andra träslag går att få mot tillägg.