Referenser Skolor

Skolor

Åkrahällskolan, Nybro

Adept Collection AB fick uppdraget att tillverka och leverera nya stolar till Åkrahällskolans Aula i Nybro. Lokalen har genomgått en omfattande renovering och tillgänglighetsanpassning under 2023, Adept Collection levererade och installerade 307 nya auditoriestolar modell Gala med armstöd i askfaner. Stolarna tillverkades med helklädda sitsar och ryggar för att uppfylla de höga akustiska Egenskapskraven i lokalen.

Lokalen utrustades även med hörslingor, vilket innebar att stolsplaceringarna, samt hörslingornas placering fick samordnas och projekteras av oss i cadbaserat underlag Stolarna tillverkades med fällbara skrivskivor, dubbla 220 V uttag för anslutning av mobiltelefoner samt laptops. Varje stolsrad numrerades, samt att varje stol fick ett unikt sittplatsnummer som monterades på undersidan av sitsen.

I lokalen byggdes 2 st rullstolsplattformar för rörelsehindrade, på respektive plattform installerade vi specialtillverkade stativ med fällbara skrivskivor samt dubbla eluttag för att även här kunna tillgodose samma krav som övrigt i lokalen.

Råholdt Barneskole

Mai 2023 leverte og monterte vi 130 Media stoler til Råholdt barneskole. Rehabilitering av skolen med nytt auditorie. Stole med armlene uten skriveplate. Stoff Advantage fra Camira.

Per Brahegymnasiet

Mitt i centrala Jönköping ligger den anrika skolan Per Brahesgymnasiet. Våren 2022 levererade och installerade vi nya stolar till aulan. Stolsmodellen är Goal, trädetaljer av klarlackad ek. Stolarnas baksida är försedda med skrivskiva. De sitter på varannan stol. Under skrivskivorna sitter elkanaler med ett dubbelt uttag. Stolarna är klädda med tyg Advantage från Camira Fabric.

Elverum Skola

Februar 2023 levert og monterte vi nye stoler til Elverum videregående skole. Ny utforming av planløsning men gjennbruk av eksisterende amfi. Stolen Media light med kreative farger fra arkitekt ble montert. Til sammen 231 stoler. Stoff Advantage fra Camira på stolene.

Attic Danseskole

August 2023 levert og monterte vi nye stoler til Attic danseskole i Drammen. Stolene er montert på eksisterende amfi. Litt tilpasning ble gjort på grunn av dårlig benplass. Vi leverte Media light med stoff Stromboli Fra Fidivi. Til sammen 197 stoler.

S:t Pers Skola, Sigtuna

S:t Pers skola i Sigtuna byggdes på 1950-talet och nu var det dags för en renovering av aulan. Man ville bevara samma stuk på stolarna som de befintliga. Vår modell Ringve visade sig passa utmärkt. Det är 303 stolar, de är klädda med tyg Advantage från Camira Fabric.
Leverans och installation gjordes vintern 2019.

Kyrkskolan, Ludvika

Vintern 2019 levererade och installerade vi 307 stolar modell Goal och 280 skrivskivor. För att skrivskivorna på stolarnas baksida skulle hamna mitt framför användaren i raden bakom är de fästa på ett längsgående skensystem.
Mellan stolsbenen installerade elskenor med ett uttag per sittplats. 
Samtliga stolar kläddes med tyg Advantage från Camira Fabric, kulör AD002.

Malvik VGS, Norge

Sommaren 2020 levererade vi stolar till en Vidare Gående Skola i Malvik.
Totalt är det 92 stolar. Modellen heter Campus och har s.k. ergo rygg. Stolarna är klädda med tyg Advantage från Camira Fabric.

Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan

Vid en omfattande ombyggnad av Magnus Åbergsgymnasiet skulle den befintliga aulan få nya ytskikt samt nya stolar.
Man byggde även en ny hörsal ”Storsalen”.
Aulan har 223 stolar och storsalen 87. Stolen är Media Light som är helklädd med tyg Advantage i tre olika kulörer från Camira Fabric.
Installationen skede under våren 2020.

Roslagsskolan, Norrtälje

Hösten 2019 levererade och installerade vi 522st stolar modell 60. Stolen är speciellt framtagen till detta projekt av våra arkitekter Christina, Lars och Carl-Fredrik Andersson.
Stolarna är klädda med tyg Crisp från Gabriel, kulör 4731 röd/brun. All metall är lackerad i RAL 3007.
På grund av ventilationsdon har stolarna monterats på balk.

Katedralskolan, Uppsala

Sommaren 2019 hade vi äran att leverera stolar till två aulor på Katedralskolan i Uppsala.
Lilla salen, 98 stolar av vår modell Media Light. Stolarna är försedda med skrivskiva ”den Haag”, integrerade elkanaler samt belysning ovan skrivskiva. Stolarna är klädda i tyg Twill Weave från Kvadrat i tre olika kulörer, 550, 790 och 990.

Stora salen, 418 stolar modell Media Light. Stolarna är försedda med skrivskiva ”den Haag”, integrerade elkanaler samt belysning ovan skrivskiva.

Stolarna är klädda i tyg Blues från Nevotex, kulör CS9404.

Horten VGS, Norge

Våren 2019 levererade och installerade vi 3 olika salar på Horten Vidaregående Skola.

Stora salen rymmer 200 sittplatser med vår modell Media Light, lilla salen 60 sittplatser med Media Light och slutligen en liten Teleskopläktare i en sal, 30 sittplatser med stol Magic Gala.

Stolarna i den stora och lilla salen är klädda med tyg Event från Gabriel, kulör 60023, 60999 och 61031, 61032. Stolarna på Teleskopläktaren är klädda med tyg Advantage från Camira fabric, kulör AD098.

Nörsnäsgymnasiet, Stenungsund

Hösten 2018 levererade och installerade vi 356 st stolar av typ Media Light till Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Stolarna Kläddes i 3 olika kulörer av tyg Tonica 2 från Kvadrat. Stolarna är försedda med skrivskiva ”den Haag”.
För tillgänglighets platser gjorde vi mobila stolar om 2 på balk. All metall lackades i RAL 3000.

Slottegymnasiet, Ljusdal

Stol Media Light installerades i 338 exemplar i aulan på Slottegymnasiet i Ljusdal
under juli månad 2017. Stolarna är försedda med 80 st fällbara skrivskivor med bredd över två stolar. Synligt trä är i klarlackad björk. Stolarna klädda med tyg Event från Gabriel i 4 olika kulörer.
Designers till stolarna är arkitekterna Christina, Lars och Carl- Fredrik Andersson från Höganäs.